Život

Želva nádherná Želva nádherná se běžně dožívá 30 až 40 let, v extrémních případech se však může dožívat až 50 let.
Jedná se o studenokrevné živočichy, což znamená, že nemohou sami ovlivnit teplotu svého těla, a jsou tak zcela závislé na teplotě vnějšího prostředí (například podobně jako hadi). To je nutné mít na paměti především při "domácím" chovu, kdy je potřeba želvám "nahrazovat" sluníčko například žárovkou.

Želvy nádherné také mohou přezimovat během tzv. zimního spánku. Odborně řečeno se jedná o tzv. hibernaci, kdy je želva v jakémsi stavu strnulosti a jejich metabolismus je téměř úplně zastaven.
Vzhledem k náročnosti tohoto druhu zimování na organismus želvy však nelze obecně pojímat zimní spánek jako nutnost (myšleno u chovu želv), naopak ti jedinci, kteří nejsou v dobrém zdravostním stavu a jsou nemocní či jinak oslabení by jej nemuseli přežít.

Co se týče výše zmíněných nemocí - ty se u uměle chovaných želv mohou vyskytovat zejména následující: hypovitaminóza, "nachlazení", zápal plic, záněty středního ucha, křivice, houby a plísně nebo různé formy zranění a nepřijímání potravy.

Základní chyby při chovu želv:
- mnoho majitelů neví, jak se o želvy řádně starat, podávají jim špatnou stravu, nedopřávají jim potřebné slunění (ať již umělou cestou - žárovkou - nebo sluníčkem) a nebo s nimi prostě špatně fyzicky zacházejí a berou je jen jako spotřební věc a nikoliv jako živého tvora.