Želva nádherná - úvod

Želva nádherná Želva nádherná, která pochází původem z jihu Spojených států amerických, konkrétně z Floridy a Mississippi (podle toho je také někdy v cizích jazycích nazývána želvou floridskou), patří mezi jedny z nejvíce chovaných druhů sladkovodních želv na celém světe.
Patří mezi nejpopulárnější domácí "mazlíčky" jak v USA, tak i v Kanadě, Spojeném Království Velké Británie a Severního Irska, Japonsku a nebo Nizozemí.

Její mimořádná popularita čerpá zejména z poměrně jednoduché a nenáročné péče, poměrně nízké ceny pro koncové zákazníky a masivního dovozu, zejména z USA a Singapuru.
Tato popularita má však kromě několika výhod (snadná dostupnost, množství chovatelské literatury apod.) i nevýhody - želva nádherná se tak například rozšiřuje i do oblastí, které nejsou její původní, např. i do Střední Evropy (exempláře této želvy byly ve volné přírodě spatřeny třeba i v České republice a na Slovensku), kde však často negativně ovlivňuje místní přirozené eko-systémy a vytlačuje některé původní druhy. V mnoha zemích Západní Evropy je na ně proto nahlíženo jako na ekologickou hrozbu a jejich dovoz je tam zakázán.